Kaip tapti nariu

Norėdamas tapti Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos nariu fizinis asmuo turi:

 1. Užpildyti prašymą įstoti į Gyventojų ir smulkaus verslo kredito uniją,
 2. Pateikti galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę),
 3. Įsigyti 30 EUR vertės privalomą pajų,
 4. Sumokėti vienkartinį stojamąjį mokestį – 15 EUR.

 

Juridinis asmuo Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos nariu gali tapti, jei unijos nariais yra daugiau kaip 50% juridinio asmens akcijų valdantys akcininkai . Norėdamas tapti Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos nariu juridinis asmuo turi :

 1. Užpildyti prašymą įstoti į Gyventojų ir smulkaus verslo kredito uniją asocijuotus narius ir atidaryti sąskaitą,
 2. Pateikti šiuos dokumentus:
 • JA anketa,
 • JA steigimo sutartis (kopija),
 • JA įstatai (kopija),
 • JA akcininkų registras(jei tai nėra aprašyta steigimo sutartyje, įstatuose) (kopija),
 • JA vadovo asmens dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija,
 • JA pateikia įmonės valdymo organo sprendimą,dėl JA stojimo į Gyventojų ir smulkaus verslo kredito uniją ir 30 € pajaus išpirkimo, įgalioto asmens dokumentams pasirašyti paskyrimo.