Apie mus

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija, tai kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams.
2010 m. kovo 10 d. Lietuvos bankas Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijai suteikė licenciją, kurios Nr. 72.
Unijos veiklos tikslas – tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, teikti savo nariams ir kitiems įstatuose nurodytiems asmenims kokybiškas ir savalaikes finansines paslaugas, užtikrinti unijos finansinį stabilumą ir patikimumą.
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija aptarnauja narius, kurie gyvena, dirba ar mokosi Lietuvos Respublikos Kauno miesto/rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių savivaldybių teritorijose.